Khi giao dịch dân sự bị nhầm lẫn

Cập nhật, 05:27, Thứ Ba, 30/01/2018 (GMT+7)

Tôi có hợp đồng mua bán hàng hóa với một công ty tư nhân. Trong lúc trao đổi để ký hợp đồng, tôi bị nhầm lẫn một vài điều nên giờ khó thực hiện. Trong trường hợp này, tôi có được đề nghị phía bên kia cho khắc phục không?

L.V.Tr. (Tiền Giang)

Trả lời: Nếu anh xác định do anh bị nhầm lẫn khi ký hợp đồng, trường hợp này tùy tình hình thực tế, anh có thể giải quyết theo một trong 2 phương án được quy định tại Điều 126 Bộ luật Dân sự về giao dịch dân sự vô hiệu do bị nhầm lẫn, như sau:

1. Trường hợp giao dịch dân sự được xác lập có sự nhầm lẫn làm cho một bên hoặc các bên không đạt được mục đích của việc xác lập giao dịch thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này.

2. Giao dịch dân sự được xác lập có sự nhầm lẫn không vô hiệu trong trường hợp mục đích xác lập giao dịch dân sự của các bên đã đạt được hoặc các bên có thể khắc phục ngay được sự nhầm lẫn làm cho mục đích của việc xác lập giao dịch dân sự vẫn đạt được.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ