Những người thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trong phạm vi di sản do người chết để lại

Cập nhật, 06:02, Thứ Tư, 07/02/2018 (GMT+7)

Tôi có người bạn thân vừa qua đời. Trước khi mất, người này có mượn tôi một khoản tiền và con của anh ấy cũng biết điều này. Nhưng nay, tôi lại nghe các con anh ấy nói rằng ba qua đời xem như xù nợ. Theo tôi biết, anh ấy qua đời vẫn còn để lại tài sản khá nhiều cho các con. Trước đây, anh ấy mượn tiền tôi chủ yếu để có thêm tiền xoay vòng vốn mà thôi. Vậy, tôi phải bỏ khoản nợ này hay có quyền đòi?

L.V.C. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Anh có quyền yêu cầu các con của người bạn anh trả lại khoản tiền đã mượn nói trên. Bởi, theo Điều 615 Bộ luật Dân sự, trường hợp này được quy định như sau:

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ