Ưu tiên phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học

Cập nhật, 06:35, Thứ Bảy, 27/04/2019 (GMT+7)

Ngoài việc thực hiện đề án cơ cấu lại ngành chăn nuôi, trong thời gian tới huyện Long Hồ sẽ ưu tiên, khuyến khích, hỗ trợ nông dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học.

Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Minh- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Long Hồ- tại hội nghị sơ kết quý I của Huyện ủy.

Theo đó, đồng chí giao ngành nông nghiệp hỗ trợ người chăn nuôi theo quy mô trang trại phải đảm bảo xử lý chất thải không gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư; coi trọng công tác lai tạo giống mới, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; tăng cường công tác thú y, quản lý chặt chẽ dịch bệnh, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm tập trung... 

Để thực hiện được những nhiệm vụ này, đồng chí lưu ý trong thời gian tới ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hiệu quả của việc chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, tăng cường công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để nông dân áp dụng vừa nâng cao hiệu quả vừa gắn với việc bảo vệ môi trường.

Đến thời điểm này, đàn bò có khoảng 4.559 con, tăng 12,7%; đàn heo có 33.344 con, giảm 0,7% và đàn gia cầm có 765.000 con, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2018.

PHƯỚC GIANG