Phấn đấu có 70% trở lên hợp tác xã sản xuất kinh doanh có lãi

Cập nhật, 15:51, Thứ Ba, 15/09/2020 (GMT+7)

Đó là một trong những chỉ tiêu phấn đấu trong kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Theo UBND tỉnh, hiện toàn tỉnh có 161 hợp tác xã (HTX), 1 liên hiệp HTX và 5 quỹ tín dụng nhân dân, trong đó có 147 HTX đang hoạt động, 7 HTX và 1 liên hiệp HTX ngừng hoạt động, 4 HTX đang củng cố và 4 HTX đang lập thủ tục giải thể.

Trong năm 2021, tỉnh có kế hoạch thành lập mới 16 HTX và 1 liên hiệp HTX trên lĩnh vực lúa gạo, trái cây hoặc thủy sản hoặc 1 liên hiệp HTX trên lĩnh vực phi nông nghiệp và 1 quỹ tín dụng nhân dân.

Phấn đấu có 70% trở lên HTX sản xuất kinh doanh có lời, trong đó có 50% HTX khá giỏi, giảm số lượng HTX yếu kém; thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong HTX tăng thấp nhất 10% so với năm 2020; đồng thời thành lập mới 18 tổ hợp tác, xóa tên tổ hợp tác hoạt động không đúng quy định.

Một trong những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động cả khu vực kinh tế tập thể, HTX là tập trung hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho các HTX; khuyến khích, hỗ trợ các HTX nâng cao năng lực tổ chức, điều hành có bộ máy quản lý gọn, linh hoạt và năng động, từng bước phát triển đa dạng về nghiệp vụ hoạt động, mở rộng và phát triển các dịch vụ mới, các mô hình liên kết gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản thông qua các hợp đồng kinh tế; liên kết HTX, tổ hợp tác với doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất, sơ chế, chế biến và tiêu thụ hàng hóa cho nông dân…

MỸ TRUNG