Giai đoạn 2017- 2020: 1.145 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Cập nhật, 15:52, Thứ Ba, 15/09/2020 (GMT+7)

 

Phong trào thi đua góp phần cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình, tạo bứt phá nâng cao chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Phong trào thi đua góp phần cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình, tạo bứt phá nâng cao chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017- 2020, toàn tỉnh có 1.145 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. UBND tỉnh đã khen thưởng 29 doanh nhân tiêu biểu; 12 doanh nghiệp tiêu biểu và 20 doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc.

Tỉnh Vĩnh Long đã hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp thông qua phối hợp với các viện, trường mở khóa đào tạo; tặng phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2017 gói Starter cho doanh nghiệp; phối hợp tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp; có chính sách khuyến khích chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp và một số thủ tục đầu tư kinh doanh khác…

Cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đăng ký thành lập và hậu kiểm doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh.

Tích cực triển khai thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng với việc cải tiến các tiện ích giúp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ kiểm tra thông tin đăng ký, hạn chế việc nhập thiếu thông tin bắt buộc, nhập thông tin chưa chính xác để giảm thiểu việc phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bố trí đường truyền Internet riêng để không ảnh hưởng trong quá trình đăng ký, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng.

Tin, ảnh: NGUYỄN XUÂN- TRUNG HƯNG