Giao ban trực tuyến ngành kế hoạch- đầu tư năm 2020

Cập nhật, 07:37, Thứ Năm, 30/07/2020 (GMT+7)

Ngày 28/7/2020, Bộ Kế hoạch- Đầu tư tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến ngành năm 2020 để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm đã đề ra.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm trong khi các quốc gia trên thế giới đối mặt với suy thoái và tăng trưởng âm, thì nền kinh tế nước ta đạt kết quả tích cực, tăng trưởng kinh tế đạt 1,81%.

Bộ Kế hoạch- Đầu tư đã chủ động xây dựng báo cáo đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh. Cụ thể, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID- 19…

Bộ cũng khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ các quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016- 2020 và năm 2020; các quyết định về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016- 2020 và ban hành các văn bản hướng dẫn về tổng hợp điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016- 2020.

6 tháng cuối năm, Bộ Kế hoạch- Đầu tư sẽ tập trung thực hiện vào 4 nhóm nhiệm vụ, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả thi hành Luật Đầu tư công, Luật Quy hoạch, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư.

N.HOÀNG