Kinh tế tập thể chuyển biến tích cực

Cập nhật, 19:24, Thứ Tư, 09/10/2019 (GMT+7)

Huyện Trà Ôn hiện nay có 10 trang trại chăn nuôi gà theo quy mô công nghiệp gia công cho các công ty, tập trung ở các xã Thiện Mỹ, Trà Côn, Tích Thiện. Trong đó, có 4 trang trại nuôi gia công gà thịt với 166.000 con (lợi nhuận bình quân 3.000 đ/kg gà); 6 trang trại nuôi gia công gà hậu bị với 103.000 con (lợi nhuận 9.000-10.000 đ/con).

Báo cáo của Phòng Nông nghiệp- PTNT Trà Ôn 9 tháng qua cho thấy, tình hình kinh tế tập thể trên địa bàn có chuyển biến tích cực. Đến nay, huyện có 16 HTX (lĩnh vực nông nghiệp: 12, phi nông nghiệp: 4) với tổng số vốn đăng ký 7,5 tỷ đồng. Doanh thu bình quân 147 triệu đồng/HTX, lợi nhuận bình quân 24 triệu đồng/HTX.

Toàn huyện có 90 tổ hợp tác sản xuất (gồm 81 tổ sản xuất nông nghiệp, 9 tổ sản xuất phi nông nghiệp). Các tổ hợp tác nông nghiệp chỉ thực hiện khâu thủy lợi, làm đất, giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thành viên nên không có doanh thu; các tổ hợp tác phi nông nghiệp có đan dây nhựa, đan thảm, tách hạt điều, dịch vụ làm thuê với thu nhập từ 1,2- 2 triệu đồng/người/tháng.

TƯỜNG VÂN