TP Vĩnh Long

Vận động 7 hộ chuyển đổi mô hình kinh tế hộ gia đình lên doanh nghiệp

Cập nhật, 19:34, Thứ Tư, 09/10/2019 (GMT+7)

Từ đầu năm đến nay, TP Vĩnh Long đã vận động 7 hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi mô hình kinh tế hộ gia đình lên doanh nghiệp, đạt 35% chỉ tiêu giao trên giao.

Ngoài ra, TP Vĩnh Long vận động thành lập mới 1 hợp tác xã sửa chữa ô tô ở Phường 8, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn thành phố lên 17 hợp tác xã và 28 tổ hợp tác. Trong đó, số lượng thành viên hợp tác xã là 1.739 người. Tổng vốn điều lệ 33,17 tỷ đồng, tăng 3.428 tỷ đồng, số lượng thành viên tổ hợp tác là 866 người, thu hút 876 lao động, với diện tích sản xuất khoảng 525ha.

Hiện, phần lớn các loại hình hợp tác xã đều hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và điều lệ hợp tác xã. Trong đó, hoạt động của các hợp tác xã vận tải phát triển khá, các tổ hợp tác thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp duy trì hoạt động ở mức trung bình.

Trong thời gian tới, TP Vĩnh Long tiếp tục quan tâm tạo điều kiện tốt nhất để các hợp tác xã, tổ hợp tác, nhất là các hợp tác xã, tổ hợp tác thuộc lĩnh vực nông nghiệp phát triển đúng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) và Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn.

HỮU THÀNH