Doanh nghiệp cần năng động, tích cực tham gia hội chợ, triển lãm

Cập nhật, 08:59, Thứ Ba, 10/09/2019 (GMT+7)

 

Tham gia các hội chợ, triển lãm, kết nối cung cầu đem lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp.
Tham gia các hội chợ, triển lãm, kết nối cung cầu đem lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp.

Theo Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công thương), các hội chợ, triển lãm được xem là chương trình xúc tiến thương mại hiệu quả, đem lại cơ hội cho các doanh nghiệp gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường, trao đổi kinh nghiệm, xúc tiến đầu tư, thương mại.

Tuy nhiên, thời gian qua, công tác tham gia hội chợ, triển lãm của các đơn vị còn nhiều hạn chế về kỹ năng giao tiếp, giới thiệu sản phẩm, chưa chủ động tiếp xúc khách hàng.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp được tỉnh hỗ trợ trong những năm qua phần lớn đã tìm được đầu ra cho sản phẩm ổn định nên chủ quan, an phận, thiếu sự quan tâm duy trì và phát triển thị trường mới. Một số đơn vị do cơ cấu tổ chức hoạt động theo quy mô gia đình nên việc tiếp cận thông tin chưa được chủ động, ngại tiếp cận cái mới và thường khó vận động tham gia chương trình.

Do đó, để nâng cao hiệu quả khi tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, các doanh nghiệp cần xác định tầm quan trọng và mục đích tham gia các hội chợ, triển lãm đối với thị trường và đối với doanh nghiệp. Đồng thời, cần tích cực, năng động hơn trong việc tham gia hội chợ, triển lãm, kết nối cung cầu và chú trọng xây dựng thương hiệu hàng hóa để khẳng định chất lượng và uy tín của sản phẩm.

Tin, ảnh: THẢO NGUYÊN