Blog thị trường

Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Cập nhật, 13:19, Thứ Sáu, 25/01/2019 (GMT+7)

Theo Bộ Kế hoạch- Đầu tư, đầu tư vào nông nghiệp đang có bước chuyển mình rõ rệt, ngày càng có nhiều doanh nghiệp (DN) đầu tư với quy mô lớn, ở nhiều lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, chế biến nông sản... 

Chỉ riêng lĩnh vực chế biến trái cây, trong năm 2018 có tới 16 DN lớn vào đầu tư với tổng vốn khoảng 8.700 tỷ đồng.

Năm 2018, ngành nông nghiệp tăng trưởng 3,76%, đóng góp vào mức tăng trưởng chung của nền kinh tế. Xuất khẩu nông- lâm- thủy sản góp phần quan trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu 244,72 tỷ USD của cả nước. 

Mục tiêu đặt ra trong thời gian tới là thu hút khoảng 80.000- 100.000 DN có hoạt động đầu tư vào nông nghiệp. Trong đó, phấn đấu có khoảng 3.000- 4.000 DN đầu tư với quy mô lớn, 6.000- 8.000 DN đầu tư với quy mô vừa. Hiện nay, Bộ Kế hoạch- Đầu tư đã có thông tư hướng dẫn việc hỗ trợ và khuyến khích các DN đầu tư vào nông nghiệp, hỗ trợ DN khởi nghiệp, tháo gỡ các rào cản về đầu tư.

Tuy nhiên, tại Diễn đàn “DN đồng hành cùng nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2019” do Tổng hội Nông nghiệp- PTNT Việt Nam tổ chức mới đây, nhiều ý kiến chỉ ra những khó khăn, hạn chế của DN như: Trình độ chuyên môn của các nhà quản lý và lực lượng lao động trực tiếp trong các DN nông nghiệp còn thấp; kỹ năng về tin học, ngoại ngữ, đàm phán… của đội ngũ cán bộ quản lý chưa đáp ứng yêu cầu; nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp ĐH, CĐ vẫn có tư tưởng đi làm công ăn lương hơn là khởi sự DN...

 Ngoài ra, các DN còn khó khăn trong tiếp cận vốn vay từ ngân hàng; khả năng tiếp cận thị trường quốc tế còn yếu do thiếu thông tin về thị trường và các quy định của thương mại quốc tế...

Tổng hội Nông nghiệp- PTNT Việt Nam kêu gọi liên kết “6 nhà” (nhà nông- Nhà nước- nhà đầu tư- nhà băng- nhà khoa học- nhà phân phối) để nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng, nông sản có tính cạnh tranh cao, góp phần đưa nền nông nghiệp phát triển bền vững. 

HOÀNG MINH