Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học

Cập nhật, 05:46, Thứ Bảy, 05/06/2021 (GMT+7)

 

Việc ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả, năng suất. Ảnh minh họa
Việc ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả, năng suất. Ảnh minh họa

(VLO) Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư “Về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả đáng khích lệ.

Nhiều kết quả khích lệ

Theo Sở Khoa học- Công nghệ (KHCN), chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển ứng dụng công nghệ sinh học được triển khai rộng rãi kết hợp lồng ghép với các chương trình, kế hoạch hàng năm về phát triển mục tiêu- xã hội của tỉnh.

Các cấp, các ngành tích cực chỉ đạo, cụ thể hóa mục tiêu phát triển ứng dụng công nghệ sinh học, khuyến học, ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống.

Công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sản xuất và đời sống cộng đồng.

Kết quả phát triển, ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thể hiện trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, chăn nuôi thú y, lâm nghiệp, thủy sản, y dược, bảo vệ môi trường…

Theo lãnh đạo Sở KHCN, việc ứng dụng công nghệ sinh học đã góp phần tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, bảo vệ môi trường và tăng cường sức khỏe cộng đồng.

Mặt khác, công nghệ sinh học đã được nghiên cứu ứng dụng tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn của tỉnh và được triển khai có hiệu quả, một số công trình công nghệ sinh học được đánh giá đạt kết quả tốt, đồng thời tích cực góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất và đời sống.

Tập trung đẩy mạnh phát triển trong thời đại mới

Mặc dù bước đầu đạt được một số kết quả khá tích cực, song việc ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến khoa học- kỹ thuật, quản lý.

Trong khi đó, thị trường công nghệ sinh học mới bước đầu được xác lập, các doanh nghiệp hoạt động chuyên về công nghệ sinh học trên địa bàn chưa thành lập, chưa có doanh nghiệp đầu tư, do đó chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tế.

Theo báo cáo của Sở KHCN, một trong những khó khăn nữa là một số thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, cơ chế, chính sách đầu tư và phát triển công nghệ sinh học chưa đủ mạnh, chưa tạo được động lực cho sự phát triển công nghệ sinh học và môi trường hoạt động nhằm thu hút được các nhà khoa học đến tỉnh công tác, nghiên cứu, chưa tạo điều kiện hỗ trợ phù hợp cho các doanh nghiệp quan tâm, đủ điều kiện đầu tư ứng dụng và đổi mới công nghệ…

Theo Sở KHCN, trên cơ sở đề án Phát triển KHCN tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016- 2020 tầm nhìn đến năm 2030, trong đó thực hiện, hỗ trợ ứng dụng mô hình KHCN để xây dựng nông thôn mới…

Thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao kiến thức, nhận thức về công nghệ sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học; đầu tư phát triển tiềm lực cho việc bảo tồn nguồn gien và ứng dụng công nghệ sinh học; ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả hoạt động công nghệ sinh học trong các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng và an ninh;…

“Tăng cường và đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học theo hướng ưu tiên phát triển sản phẩm có khả năng sản xuất quy mô lớn và thương mại hóa.

Chú trọng huy động nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp và người sản xuất cho phát triển công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, chế biến và y dược”- Giám đốc Sở KHCN Nguyễn Văn Tùng chia sẻ.

Trong khi đó, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ sinh học là giải pháp không thể thiếu.

Theo Sở KHCN, sẽ vận động nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế để thực hiện đề tài, dự án hợp tác với các tổ chức và cá nhân các nhà khoa học nước ngoài nhằm tận dụng kiến thức, công nghệ, máy móc, thiết bị tiên tiến và sự giúp đỡ khác của thế giới để phát triển nhanh, mạnh và giải quyết được một số vấn đề quan trọng, bức xúc của công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: CÔNG NGÔN