Phát triển, ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả công nghệ sinh học

Cập nhật, 05:47, Chủ Nhật, 30/05/2021 (GMT+7)

(VLO) Theo Sở Khoa học- Công nghệ, trong những năm qua, công tác phát triển, ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống được thực hiện khá tốt.

Trong đó, công tác chuyển giao khoa học và công nghệ được triển khai hiệu quả. Ngành nông nghiệp đã áp dụng khoa học công nghệ, ứng dụng các thành tựu công nghệ sinh học vào sản xuất trên lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản đã mang lại hiệu quả thiết thực, cải thiện thu nhập của người dân trong tỉnh.

Tính từ năm 2005 đến nay, công tác khuyến nông, khuyến ngư đã thực hiện 1.171 cuộc tập huấn, hội thảo về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản với hơn 36.573 lượt người dự; xây dựng 181 điểm mô hình nuôi cá mương vườn, ao vèo; 5 điểm nuôi rắn ri voi; 5 điểm luân canh lúa- tôm; 20 điểm nuôi lươn hộ gia đình; 21 điểm trồng hoa phong lan;…

Trong khi đó, đã thực hiện 74ha nhân giống đậu tương; 353ha lúa chất lượng cao theo hướng 3 giảm 3 tăng; chuyển giao nuôi gia cầm theo phương pháp an toàn sinh học; 143 công trình khí sinh học; thực hiện 23 mô hình “Cộng đồng sản xuất lúa theo hướng bền vững”; 1 mô hình liên kết “4 nhà”; tổ chức 55 lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi và cách phòng trị bệnh thủy sản an toàn sinh học, các biện pháp giảm chi phí sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu GAP, SQF;…

CÔNG NGÔN