Vĩnh Long phấn đấu xây dựng doanh nghiệp công nghệ số tất cả các ngành

Cập nhật, 21:54, Chủ Nhật, 21/02/2021 (GMT+7)

Theo kế hoạch “Phát triển Doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030”, phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có từ 10- 20 doanh nghiệp công nghệ số.

Đến năm 2030, trên địa bàn có 20 doanh nghiệp công nghệ số trong tất cả các ngành, nghề, mọi lĩnh vực để phát triển kinh tế số, xây dựng dịch vụ đô thị thông minh, chính quyền điện tử, ứng dụng thành tựu công nghệ số rộng khắp trong các lĩnh vực kinh tế- xã hội và thực hiện chuyển đổi số trong tỉnh.

Việc hình thành các doanh nghiệp công nghệ số sẽ giúp các đơn vị xóa khoảng cách giữa các phòng ban trong doanh nghiệp, tăng cường sự minh bạch và hiệu quả trong hệ thống quản trị kinh doanh, tối ưu hóa năng suất nhân viên và nâng cao khả năng cạnh tranh.

CÔNG NGÔN