Thông báo thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ VII

Cập nhật, 05:20, Thứ Tư, 06/03/2019 (GMT+7)

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa tỉnh Vĩnh Long thông báo thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ VII, năm 2018- 2019, hạn chót vào ngày 30/4/2019.

Nơi nhận: Văn phòng Liên hiệp Các hội khoa học & kỹ thuật Vĩnh Long.

Địa chỉ: 111 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

ĐT: 02703.862.556- Fax: 02703.862.557-  Email: lhhkhktvl@yahoo.com.vn

Mọi chi tiết liên quan Hội thi được đăng tải trên Website theo đường dẫn http://www.lienhiephoi.vinhlong.gov.vn/Cuộc thi- Hội thi/Hội thi STKT Trần Đại Nghĩa.

Phó trưởng Ban Tổ chức

(Đã ký)

Hà Văn Sơn