Nước sạch cung cấp cho người dân phải tuyệt đối an toàn

Cập nhật, 05:52, Thứ Ba, 15/09/2020 (GMT+7)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị 34/CT-TTg về tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục.

Theo đó, nguồn nước, công trình cấp nước và quy trình sản xuất, truyền tải, cung cấp nước sạch phải được giám sát nghiêm ngặt, liên tục để bảo đảm nước sạch phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân phải có chất lượng tốt nhất và tuyệt đối an toàn. 

Mọi hành vi xâm hại hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, công trình cấp nước, gây ô nhiễm nguồn nước, mất an toàn trong sản xuất, truyền tải, cung cấp nước sạch sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương có hành động thiết thực bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước và sử dụng nước sạch tiết kiệm, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Đồng thời, chú trọng nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ rào cản để huy động nguồn lực ưu tiên đầu tư công trình cấp nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, bảo đảm yêu cầu xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi trước một bước, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

Bộ Xây dựng nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành Luật Quản lý cấp nước sạch vào năm 2022; rà soát, nghiên cứu trình Chính phủ nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định về lĩnh vực nước sạch (hoàn thành năm 2021),…

Ngoài ra, triển khai đề án tăng cường quản lý nhà nước về cấp nước khi thực hiện chủ trương xã hội hóa; đề xuất mô hình đầu tư, quản lý, vận hành, giám sát đối với hệ thống sản xuất, cung cấp nước đô thị.

HP (nguồn: Nhân dân điện tử)