Phạt đến 30 triệu đồng nếu giả mạo công chứng

Cập nhật, 05:24, Thứ Sáu, 11/09/2020 (GMT+7)

Điều 12, Nghị định 82 của Chính phủ quy định mức phạt từ 20- 30 triệu đồng đối với các hành vi: giả mạo, thuê hoặc nhờ người khác giả mạo người yêu cầu công chứng hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch để công chứng hợp đồng, giao dịch; giả mạo chữ ký của người yêu cầu công chứng; yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch giả tạo; cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để công chứng hợp đồng, giao dịch...

Phạt đến 35 triệu đồng đối với hành vi hành nghề công chứng khi không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. 

Tổ chức hành nghề công chứng bị phạt đến 50 triệu đồng đối với hành vi không phải là tổ chức hành nghề công chứng mà hoạt động công chứng hoặc sử dụng công chứng viên không đủ điều kiện hành nghề hoặc người không phải là công chứng viên.

HP (nguồn TTO)