Thêm nhiều trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ dân quân tự vệ

Cập nhật, 06:49, Thứ Sáu, 10/01/2020 (GMT+7)

Kể từ ngày Luật Dân quân tự vệ có hiệu lực thi hành (1/7/2020), thêm một số trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ dân quân tự vệ, như nam giới một mình nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; người có chồng hoặc vợ là công chức, viên chức, công nhân quốc phòng đang phục vụ trong quân đội, công an; lao động chính duy nhất trong hộ cận nghèo... 

Một số trường hợp được thôi nghĩa vụ trước thời hạn, như: người có lệnh gọi nhập ngũ hoặc lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ công an; có quyết định tuyển dụng công chức, viên chức, công nhân quốc phòng hoặc công an nhân dân;

Người có giấy báo và vào học ở cơ sở giáo dục ĐH, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội; có giấy báo và đi lao động, học tập, làm việc ở nước ngoài; dân quân nữ tự vệ mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

HP (nguồn VOH)