Cấm đánh đập, hành hạ vật nuôi

Cập nhật, 05:20, Thứ Sáu, 03/01/2020 (GMT+7)

Đây là một trong những nội dung mới tại Luật Chăn nuôi 2018 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2020.

Luật này quy định về hoạt động chăn nuôi; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi; quản lý nhà nước về chăn nuôi.

Theo đó, đã quy định về việc đối xử nhân đạo với vật nuôi như sau: Không đánh đập, hành hạ vật nuôi. Có chuồng trại, không gian chăn nuôi phù hợp với vật nuôi. Cung cấp đủ thức ăn, nước uống bảo đảm vệ sinh…

Đồng thời, luật cũng quy định khi giết mổ vật nuôi phải hạn chế gây sợ hãi, đau đớn cho vật nuôi; phải có biện pháp gây ngất trước khi giết mổ; không để chúng chứng kiến cảnh đồng loại bị giết mổ.

HP (nguồn Báo Tin tức)