Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Văn hóa công vụ"

Cập nhật, 05:07, Thứ Tư, 16/01/2019 (GMT+7)

Ngày 27/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1847/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Văn hóa công vụ” nhằm phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của CBCCVC khi giao tiếp với người dân phải thực hiện “4 xin, 4 luôn” đó là: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ. Với đồng nghiệp, phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ cơ quan, tổ chức.

Với lãnh đạo cấp trên, phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ, lấy lòng vì động cơ không trong sáng.

Cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử; không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ.

Quyết định cũng đồng thời phê duyệt các chuẩn mực khác trong nội dung văn hóa công vụ như: Tinh thần, thái độ làm việc; giao tiếp, ứng xử; đạo đức, lối sống; trang phục của cán bộ, công chức.

Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ ngày 27/12/2018.

AN NHIÊN