Các chức danh nào được sử dụng ôtô hơn 1 tỉ đồng?

Cập nhật, 16:52, Thứ Tư, 16/01/2019 (GMT+7)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 04/2019/NĐ-CP về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô.

Nghị định này quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô; khoán kinh phí sử dụng xe ôtô; thuê dịch vụ xe ôtô và sắp xếp lại, xử lý xe ôtô, bao gồm: Xe ôtô phục vụ công tác các chức danh; xe ôtô phục vụ công tác chung; xe ôtô chuyên dùng; xe ôtô phục vụ lễ tân nhà nước.

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ôtô với giá mua tối đa 1.100 triệu đồng/xe trong thời gian công tác gồm:

1- Trưởng ban của Đảng ở trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng các đoàn thể ở trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên.

2- Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trừ thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

3- Các chức danh sau đây của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh: Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Theo Nghị định, nếu người giữ các chức danh trên tự nguyện nhận khoán kinh phí sử dụng ôtô thì sẽ lãnh đạo các đơn vị sẽ quyết định.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước căn cứ Nghị định này để rà soát, sắp xếp lại số ôtô của các đơn vị; hoàn thành trước 31/12.

Các đơn vị cập nhật số liệu xe vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. Nghị định có hiệu lực từ 25/2.

Theo LĐO