Các trường hợp không giải quyết thôi việc với viên chức

Cập nhật, 07:46, Thứ Ba, 22/01/2019 (GMT+7)

Đây là nội dung mới tại Nghị định 161 sửa đổi một số quy định về tuyển dụng công chức (CC), viên chức (VC), nâng ngạch CC, thăng hạng VC.

Cụ thể, Điều 38 nghị định này quy định không được thực hiện chế độ thôi việc đối với VC trong các trường hợp sau:

- VC được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong hệ thống chính trị.

- VC đã có thông báo nghỉ hưu hoặc thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, nghị định này cũng quy định rõ chế độ tập sự đối với VC.

Thời gian tập sự được quy định như sau:

a) 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học. Riêng đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 9 tháng.

b) 9 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo CĐ;

c) 6 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp.

3. Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ BHXH, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

5. Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 điều này.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2019.

HP (nguồn NLĐO)