Đảng ủy Quân sự tỉnh biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc

Cập nhật, 06:06, Thứ Năm, 11/04/2019 (GMT+7)

Đảng ủy Quân sự tỉnh Vĩnh Long vừa hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Năm 2018, Đảng ủy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những giải pháp thực hiện đồng bộ, mang lại hiệu quả cao, qua đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong toàn đảng bộ.

Mỗi mô hình hay, cách làm hiệu quả thực sự là gương điển hình tiên tiến để mỗi cá nhân, tập thể đơn vị học tập, noi theo. Trong đó, nổi bật có mô hình: “Họp mặt gia đình chiến sĩ mới tiêu biểu”, “Cán bộ giỏi một việc, biết nhiều việc”; “Tết Quân- Dân”; “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”,…

Năm 2019, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm túc, có chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; nhân rộng cách làm hay, gương điển hình tiên tiến trong toàn đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh.

Dịp này, đã có 24 cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 được biểu dương, khen thưởng.

TRẦN ĐƯỢC