Nhiều mô hình hay, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác

Cập nhật, 19:51, Thứ Ba, 26/03/2019 (GMT+7)

Trung đoàn bộ binh 890 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long) vừa tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” năm 2018.

Năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy, người chỉ huy và toàn thể đảng viên triển khai thực hiện sâu rộng, thường xuyên, trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, mang nhiều ý nghĩa tích cực.

Quá trình thực hiện gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Qua học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như: “Cán bộ giỏi một việc, biết nhiều việc; “Cấp trên dạy cấp dưới, chỉ huy dạy đơn vị”; “Họp mặt gia đình chiến sĩ mới”; Đoàn thanh niên, có các mô hình như: “Nuôi heo đất”; “Ngôi nhà 100 đồng”; “Hũ gạo tiết kiệm”; công tác dân vận với mô hình: “Huấn luyện lực lượng dự bị động viên gắn với lao động giúp dân”…

Mỗi mô hình, cách làm của tập thể, cá nhân thật sự là tấm gương, kinh nghiệm quý trong học tập và làm theo Bác; qua đó trở thành động lực, điển hình tiên tiến để mỗi cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

TRẦN ĐƯỢC