Hướng đến Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI

Cần định hướng chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp thích ứng với hạn, mặn

Cập nhật, 05:55, Thứ Tư, 16/09/2020 (GMT+7)

Hướng đến Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020- 2025), các cá nhân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Văn Sang- Ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long: Quan tâm đầu tư, định hướng chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng và thích ứng với hạn, mặn

Qua nghiên cứu, tôi cơ bản thống nhất với dự thảo “Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X (nhiệm kỳ 2015- 2020) trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020- 2025)”. Theo đó, nội dung dự thảo văn kiện được chuẩn bị cụ thể, công phu, súc tích, đánh giá khá toàn diện các mặt.

Với tư cách là đảng viên, tôi mong muốn nhiệm kỳ tới, tỉnh đẩy mạnh quan tâm thực hiện đầu tư, định hướng chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng và vấn đề nước sinh hoạt, sản xuất cho những xã bị ảnh hưởng xâm nhập mặn.

Để từ đó, nhân dân yên tâm sản xuất, cải thiện đời sống và thích nghi sản xuất nông nghiệp lâu dài dưới tác động của biến đổi khí hậu.

Mặt khác, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, tập trung xây dựng ấp văn hóa- nông thôn mới, khóm văn hóa- văn minh đô thị phải được xem là một trong những mục tiêu quan trọng.

Bên cạnh đó, tôi kiến nghị các cấp ủy đảng phải xem xét kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội là kết quả quan trọng để xây dựng Đảng vững mạnh.

Để từ đó, tăng cường kiểm tra, lãnh đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Nhỏ- Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Vĩnh Long: Cần quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản

Tôi cơ bản thống nhất cao với các nội dung của dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, đã khái quát được toàn bộ các thành tựu toàn diện trong nhiệm kỳ qua.

Tôi chỉ có vài đề xuất cho nhiệm kỳ tới ở các lĩnh vực như: BCH nhiệm kỳ mới cần quan tâm nhiều hơn nữa, lãnh chỉ đạo sâu sát hơn về việc đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản để ổn định và nâng cao đời sống người dân.

Bên cạnh, lãnh đạo tỉnh cũng cần quan tâm hỗ trợ tìm giải pháp tích cực tháo gỡ khó khăn cho loại hình hợp tác xã.

Hiện nay, hiệu quả các mô hình hợp tác xã còn thấp, chưa tập trung, chưa đủ lực để tự phát triển, giải thể ngày càng nhiều; nhất là cần phải tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động cho các hợp tác xã nông nghiệp ở các xã nông thôn mới, hỗ trợ tạo đầu ra cho nông sản, định hướng chọn cây trồng vật nuôi đồng bộ, có hiệu quả kinh tế.

Ngoài ra, việc hưởng thụ văn hóa ở nông thôn còn hạn chế, tỉnh ta cũng đầu tư kinh phí không nhỏ để xây dựng các nhà văn hóa, trung tâm văn hóa thể thao, cụm văn hóa liên ấp cho các xã nhưng hiệu quả mang lại còn rất thấp, chưa phát huy hết được khả năng hoạt động, cần có sự chỉ đạo cụ thể để tạo điều kiện cho người dân hưởng thụ văn hóa.

Và một vấn đề nữa là cần tăng cường cho công tác đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ đức đủ tài, có tinh thần trách nhiệm, nhất là đội ngũ y- bác sĩ ở bệnh viện công. Thời gian qua, tuy chất lượng khám chữa bệnh cũng đã được nâng lên nhưng vẫn còn rất nhiều kiến nghị của người dân về chất lượng khám chữa bệnh và thái độ phục vụ của đội ngũ y- bác sĩ bệnh viện công.

YẾN- NGA (thực hiện)