Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Tân

Cập nhật, 17:05, Thứ Tư, 29/07/2020 (GMT+7)

 

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón- tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ mới
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón- tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ mới

* Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Tân lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020- 2025) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và bế mạc.

Đại hội đã thảo luận, đánh giá, phân tích một cách khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đồng thời, biểu quyết thông qua 17 chỉ tiêu chủ yếu và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020- 2015, đó là: phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, tập trung xây dựng thị trấn Tân Quới đạt chuẩn văn minh đô thị; phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, phát triển khu công nghiệp, thu hút đầu tư phát triển thương mại- dịch vụ; đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

BCH Đảng bộ huyện Bình Tân nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt và nhận nhiệm vụ.
BCH Đảng bộ huyện Bình Tân nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt và nhận nhiệm vụ.

 

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI ra mắt và hứa hẹn.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI ra mắt và hứa hẹn.

Về phương hướng, mục tiêu, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng; tiếp tục thực hiện các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; tăng cường quốc phòng- an ninh, giữ vững ổn định chính trị; xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội.

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.
Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 39 đồng chí. Sau phiên họp đầu tiên, BCH đã bầu ban thường vụ gồm 11 đồng chí, bầu bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Ngoài ra, đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI gồm 22 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Xem video clip: Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Tân lần thứ XII

 

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Ngày 29/7/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Tân lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020- 2025) khai mạc và bước vào phiên làm việc chính thức với sự tham dự của 270 đại biểu đại diện cho 2.779 đảng viên thuộc 36 tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ huyện.

 

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Đại hội đã nghe trình bày báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015- 2020; tham luận, thảo luận và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu. Đại hội cũng biểu quyết thông qua danh sách bầu cử gồm 43 đồng chí, biểu quyết số lượng BCH đảng bộ huyện là 39 đồng chí và bỏ phiếu bầu BCH đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Tân lần thứ XII.
Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Tân lần thứ XII.

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Bình Tân nhiệm kỳ mới.
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Bình Tân nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- biểu dương đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Tân đã kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý đại hội cần nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, yếu kém để đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực cho nhiệm kỳ tới. 

Cụ thể, tập trung lãnh đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp- nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa để thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Bình Tân chung sức xây dựng nông thôn mới”, tập trung huy động các nguồn lực xây dựng xã Thành Lợi và Tân An Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Tân Quới đạt chuẩn đô thị văn minh, phấn đấu hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới vào năm 2022.

Bên cạnh đó, phát huy lợi thế về địa lý, giao thông, điều kiện tự nhiên để thu hút, mời gọi đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và ngành nghề nông thôn.

Video clip: Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Tân lần thứ XII

Tin, ảnh: THỊNH- TÂN