Chuẩn bị và tổ chức đại hội theo phương châm "kế thừa- ổn định- đổi mới- sáng tạo và phát triển"

Cập nhật, 08:14, Thứ Ba, 30/06/2020 (GMT+7)

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp rút kinh nghiệm quá trình tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Long Hồ.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp rút kinh nghiệm quá trình tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Long Hồ.

Để việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp trên cơ sở đạt kết quả tốt đẹp, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Vĩnh Long đã chọn Đảng bộ huyện Long Hồ làm điểm chỉ đạo đại hội để rút kinh nghiệm chỉ đạo toàn diện trong toàn tỉnh. Ngay sau khi kết thúc đại hội, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc họp đánh giá một số kết quả đạt được và rút kinh nghiệm trong quá trình đại hội của huyện Long Hồ.

Đại hội thành công tốt đẹp

Sau 3 ngày tổ chức (23- 25/6/2020), Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Long Hồ lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020- 2025) đã hoàn thành nội dung, chương trình theo kế hoạch. Công tác tuyên truyền đúng định hướng, đảm bảo về chính trị, tư tưởng và bằng nhiều hình thức sinh động, thiết thực, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động.

Đồng chí Phạm Văn Bé Tư- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025 nhận định: “Từ công tác chỉ đạo, điều hành đến tổ chức đại hội, nhất là công tác tuyên truyền được tiến hành chặt chẽ, góp phần cho đại hội thành công tốt đẹp”.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Thế- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Huyện ủy Long Hồ đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, tiểu ban xây dựng kế hoạch hoạt động đúng theo hướng dẫn, quy chế. Đồng thời, đã tổ chức hoàn thành đại hội cấp cơ sở vào ngày 5/6/2020.

Công tác chuẩn bị và xây dựng văn kiện được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện đảm bảo theo bố cục, kết cấu, đúng quy định, bám sát chủ đề, phương châm, các khâu đột phá, đảm bảo đánh giá đầy đủ, khách quan; nêu bật những ưu điểm, khuyết điểm về kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Đồng thời, đánh giá những nguyên nhân chủ quan, khách quan, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và phương hướng cho nhiệm kỳ tới.

Báo cáo kiểm điểm của BCH đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của BCH trong nhiệm kỳ qua, đảm bảo đúng theo quy chế, đồng thời xác định rõ nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm để làm cơ sở cho BCH trong nhiệm kỳ tới rút kinh nghiệm trong chỉ đạo. Việc tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được Huyện ủy Long Hồ thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn và đạt kết quả tốt.

Về công tác nhân sự, Huyện ủy Long Hồ đã xây dựng các đề án, kế hoạch, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và triển khai đúng theo quy trình nhân sự 5 bước; đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, đổi mới 1/3 cấp ủy so nhiệm kỳ 2015- 2020.

“Coi trọng chất lượng và hiệu quả”

Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ huyện Long Hồ, góp phần giúp cho tỉnh, các huyện- thị- thành ủy và đảng ủy trực thuộc rút ra những kinh nghiệm trong công tác lãnh- chỉ đạo đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020- 2025).

Qua kết quả đại hội điểm Đảng bộ huyện Long Hồ, để lãnh- chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện đúng thực chất, Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón đề nghị các huyện- thị- thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu.

Bên cạnh, cần chuẩn bị chu đáo các văn kiện trình đại hội, đảm bảo chất lượng. “Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của đại hội và đại diện cho thành tựu, ý chí, khát vọng phát triển của từng đảng bộ”- Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón lưu ý.

Chính vì vậy, báo cáo chính trị cần phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, lựa chọn phương án phù hợp nhất, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đồng thời, lãnh đạo tổ chức thảo luận, đóng góp văn kiện kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả, đúng quy định; phải lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân, phải có tranh luận, thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận kết quả đạt được và chưa được.

Song song đó, việc chuẩn bị đề án, phương án nhân sự phải đúng quy định, quy trình công tác nhân sự theo hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Đặc biệt, cần coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín; cán bộ phải thật sự trong sạch, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

“Nhân tố mới là người có đức, có tài, có triển vọng phát triển”- Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón lưu ý và cho rằng: việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ, thực chất, coi trọng phẩm chất, đạo đức, uy tín; đảm bảo đổi mới 1/3 cấp ủy và cơ cấu độ tuổi, tỷ lệ nữ, trẻ theo quy định.

Việc lựa chọn, giới thiệu các đồng chí ứng cử vào đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội.

Ngoài ra, báo cáo kiểm điểm của BCH, BTV phải nêu bật những ưu điểm, hạn chế về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong công tác lãnh- chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015- 2020.

Chỉ ra được những nguyên nhân, đồng thời rút ra những kinh nghiệm cần quan tâm trong quá trình lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020- 2025. “Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương”- Bí thư Tỉnh ủy đề nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hiệp- Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III (Ban Tổ chức Trung ương)

Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Long Hồ khá trang trọng, chu đáo, an toàn và nghiêm túc; nghi thức, chương trình đại hội làm đúng kịch bản; Đoàn chủ tịch điều hành đảm bảo chương trình; văn kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu và hoàn chỉnh. Qua đây cho thấy, Huyện ủy Long Hồ đã có sự cầu thị và tiếp thu sau khi được góp ý rút kinh nghiệm đại hội cấp cơ sở của Đảng bộ xã Tân Hạnh. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện đại hội toàn quốc được làm rất sâu. Tham luận có nhiều ý kiến sâu sắc, có minh họa, chứng minh những nội dung trong báo cáo chính trị. Có nhiều tham luận bám sát các khâu đột phá của huyện; một số nêu được kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nghị quyết để mọi người có thể học tập, trao đổi kinh nghiệm trong thời gian tới. Về nhân sự, đảm bảo cơ cấu nữ (đạt 20,52%, yêu cầu 15%), cơ cấu trẻ (đạt 10,26%, yêu cầu 10%). Tuy nhiên, văn kiện cần đánh giá thêm về công tác nội chính và tư pháp. Về nhân sự, cần có định hướng, giới thiệu những nhân tố mới, có triển vọng qua thực tiễn. Về tham luận, cần tập trung nhiều vào giải pháp.

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI- TẤN ANH