2 dự thảo nghị quyết đáp ứng được tính cấp thiết của thực tế

Cập nhật, 13:55, Thứ Ba, 30/06/2020 (GMT+7)

Ngày 29/6/2020, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với nội dung 2 dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Các đại biểu thống nhất với nội dung của 2 dự thảo nghị quyết, đáp ứng được tính cấp thiết và nhu cầu của tình hình thực tế, kêu gọi đầu tư vào Vĩnh Long, tháo gỡ khó khăn cho ngành nông nghiệp và doanh nghiệp địa phương, nâng cao mức thu nhập của người dân.

Tuy nhiên, đại biểu cũng phản biện một số nội dung như cần bổ sung thêm đủ các yếu tố trong phần đối tượng áp dụng và giải thích từ ngữ rõ ràng, cụ thể hơn; nên ghi rõ thời hạn giải ngân vốn hỗ trợ lãi suất sau đầu tư; phải xác định rõ địa bàn ưu đãi đầu tư.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị dự thảo nghị quyết không nên quy định cụ thể nội dung ngân sách tỉnh dành tối thiểu 5% trên tổng kinh phí bố trí cho ngành nông nghiệp để thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp mà tùy theo lĩnh vực, ngành nghề trong nông nghiệp để có mức đầu tư hợp lý và có ưu tiên cho các ngành nghề công nghệ cao; nên tăng cường hỗ trợ đầu tư về đất đai đảm bảo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào và nên có quy định mức hỗ trợ cho xúc tiến thương mại ngoài nước.

HẢI YẾN