Tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2015- 2020

Cập nhật, 16:16, Thứ Năm, 13/02/2020 (GMT+7)

Năm 2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các ngành, các cấp tiếp tục duy trì phát triển bền vững những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã được công nhận; biểu dương khen thưởng và phát hiện, xây dựng mô hình, điển hình mới, hiệu quả để năm 2020 tiến hành hội nghị tổng kết, biểu dương, khen thưởng phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp, các ngành trong tỉnh, giai đoạn 2015- 2020.

Theo đó, căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên dương đảm bảo chất lượng và yêu cầu. Hội nghị tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015- 2020 được tiến hành 3 cấp (từ cấp cơ sở đến tỉnh). Dự kiến, cấp cơ sở (tương đương) thực hiện trong tháng 8/2020; cấp huyện (tương đương) trong tháng 9/2020; cấp tỉnh dự kiến tổ chức trước ngày 15/10/2020.

Năm 2020, nội dung thực hiện “Dân vận khéo” tập trung giải quyết những vấn đề khó, bức xúc, chính đáng của nhân dân, các phong trào thi đua trong đồng bào dân tộc, các tôn giáo, quốc phòng- an ninh, giảm nghèo bền vững, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội từng địa phương, đơn vị.

HẢI YẾN