Bình Tân

Chuyển đổi thủ tục hành chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Cập nhật, 09:20, Thứ Ba, 11/02/2020 (GMT+7)

Theo cuộc họp của Huyện ủy Bình Tân nhằm thông qua Kế hoạch số 12/KH-UBND, ngày 31/1/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long về thực hiện Nghị quyết số 860/NQ-UBTVQH14, ngày 10/1/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, thị trấn Tân Quới thuộc huyện Bình Tân gồm toàn bộ xã Tân Quới, một phần xã Thành Đông và Thành Lợi.

Trụ sở làm việc của thị trấn Tân Quới sẽ được dời về trụ sở làm việc của xã Thành Lợi và trụ sở làm việc của xã Thành Lợi sẽ được chuyển về trụ sở làm việc của xã Thành Đông.

Như vậy, sau khi sáp nhập, huyện Bình Tân từ 11 đơn vị hành chính cấp xã còn 10 đơn vị hành chính, gồm: thị trấn Tân Quới và 9 xã: Tân Hưng, Tân Thành, Thành Trung, Tân An Thạnh, Tân Lược, Nguyễn Văn Thảnh, Mỹ Thuận, Tân Bình và Thành Lợi.

Như vậy, xã Thành Đông (cũ) có 5 ấp chuyển về các xã (mới) là: Thành Tân chuyển về xã Tân Thành; 2 ấp Thành Tiến, Thành An chuyển về xã Thành Lợi; 2 ấp Thành Khương, Thành Quới chuyển về thị trấn Tân Quới.

Xã Thành Lợi (cũ) có 3 ấp chuyển về thị trấn Tân Quới là: Thành Nhân, Thành Công, Thành Tâm.

Xã Tân Thành (cũ) có 2 ấp chuyển về xã Tân Bình là Tân Phú, Tân Biên.

Thời gian làm thủ tục hành chính chuyển đổi kể từ ngày 10/2/2020; miễn tất cả các chi phí khi làm thủ tục chuyển đổi.

CÔNG PHÚC