Năm 2019

Gần 22.000 tập thể, cá nhân đăng ký "Dân vận khéo"

Cập nhật, 08:45, Chủ Nhật, 12/01/2020 (GMT+7)

Năm 2019, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục phát huy và đạt hiệu quả theo kế hoạch đề ra. Tỉnh có 21.975 tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng điển hình “Dân vận khéo” (trong đó có 2.599 tập thể và 19.376 cá nhân).

Nội dung xây dựng điển hình “Dân vận khéo” bám sát tình hình của địa phương, đơn vị; thi đua thực hiện những việc mới, việc khó, những vấn đề bức xúc của nhân dân như giảm nghèo, huy động sức dân xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, ban dân vận đảng ủy các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã bám sát tình hình thực tế và kết hợp chặt chẽ với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước để triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

HẢI YẾN