Năm 2019: thực hiện 43 công trình lịch sử

Cập nhật, 06:34, Thứ Sáu, 10/01/2020 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, năm 2019, tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện 43 công trình lịch sử, tăng 9 công trình so năm 2018.

Trong đó, có 20 công trình lịch sử đảng bộ các cấp, gồm: 1 công trình lịch sử đảng bộ ngành, 2 công trình lịch sử đảng bộ cấp huyện, 17 công trình lịch sử cấp xã- phường- thị trấn. Còn lại là 9 công trình lịch sử truyền thống các ban, ngành, đoàn thể và 14 công trình nghiên cứu khác.

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, số lượng công trình nghiên cứu, biên soạn lịch sử địa phương được nâng lên; chất lượng biên soạn được chú trọng. Nhìn chung, các công trình lịch sử được thực hiện đúng quy trình; nội dung đảm bảo tính đảng và tính khoa học. Trong đó, nhiều công trình cấp tỉnh được triển khai có ý nghĩa lớn trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

NGUYỄN XUÂN