Có được cộng dồn thời gian tham gia bảo hiểm để hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Cập nhật, 13:40, Thứ Sáu, 20/11/2020 (GMT+7)

Trước đây, tôi làm việc tại công ty tư nhân và có thời gian tham gia BHXH tại đây là 24 tháng. Sau đó, tôi chuyển sang làm cho một công ty khác và đóng BHXH được 3 tháng thì phải nghỉ việc vì lý do gia đình. Đến nay, tôi vẫn chưa có việc làm. Như vậy, trường hợp của tôi có đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Nguyễn Thị Lài

(Long Hồ)

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Việc làm, thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp của bà ở công ty ban đầu nếu chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được cộng dồn với thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp ở công ty tiếp theo để làm căn cứ tính hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ngoài ra, tại Điều 49 Luật Việc làm cũng quy định rõ, nếu bà đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đúng quy định, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, bà đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm ở địa phương (nơi bà muốn nhận trợ cấp thất nghiệp) thì sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp mà bà chưa có việc làm (trừ một số trường hợp theo quy định tại điều này) thì sẽ được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

PHÒNG BẠN ĐỌC