Điều kiện để được bồi thường khi đất bị thu hồi

Cập nhật, 20:03, Thứ Năm, 27/08/2020 (GMT+7)

Xin hỏi, khi Nhà nước có yêu cầu thu hồi đất, thì người sử dụng đất phải có điều kiện gì để được bồi thường?

Nguyễn Ngọc Hân

(TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 74 Luật Đất đai 2013, Nhà nước thu hồi nếu người sử dụng đất khi có đủ điều kiện được bồi thường. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền.

Điều kiện được bồi thường được quy định tại Điều 75 Luật Đất đai 2013. Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận theo quy định mà chưa được cấp.

Căn cứ các quy định trên, diện tích đất thu hồi nếu cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận hoặc giấy tờ về đất đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định mà chưa được cấp, thì phần diện tích đất bị thu hồi sẽ được bồi thường.

PHÒNG BẠN ĐỌC