Công an có được phép giữ người khi người đó chưa phạm tội?

Cập nhật, 15:17, Thứ Năm, 30/07/2020 (GMT+7)

Xin hỏi, khi chưa thực hiện hành vi phạm tội thì công an có được giữ người trong trường hợp khẩn cấp hay không?

Dương Thanh Bình

(Long Hồ)

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 110 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, một trong các trường hợp khẩn cấp sau đây thì được giữ người:

Có đủ căn cứ để xác định người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

Người cùng thực hiện tội phạm hoặc bị hại hoặc người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm chính mắt nhìn thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn; có dấu vết của tội phạm ở người hoặc tại chỗ ở hoặc nơi làm việc hoặc trên phương tiện của người bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ.

Căn cứ khoản 3, khoản 4 Điều 9 Bộ luật Hình sự 2015 quy định:

Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà cao nhất của khung hình phạt do bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 7 năm đến 15 năm tù;

Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Như vậy, mặc dù người chưa thực hiện hành vi cụ thể nhưng có đủ căn cứ để xác định người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì công an có quyền giữ người.

PHÒNG BẠN ĐỌC