Hình thức và mức xử phạt đối với hành vi hủy hoại đất

Cập nhật, 18:13, Thứ Năm, 13/02/2020 (GMT+7)

Theo tôi được biết, theo quy định thì hành vi hủy hoại đất sẽ bị xử phạt. Vậy xin hỏi, theo quy định thì hành vi hủy hoại đất đai là như thế nào? Mức phạt hành vi này như thế nào?

Lê Văn Kiên

(Mang Thít)

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 91/2019, quy định về xử lý hành chính trong lĩnh vực đất đai, thì hủy hoại đất là hành vi làm biến dạng địa hình hoặc làm suy giảm chất lượng đất hoặc gây ô nhiễm đất mà làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng theo mục đích đã được xác định.

Còn theo Điều 15 Nghị định 91/2019, trường hợp cá nhân làm biến dạng địa hình hoặc làm suy giảm chất lượng đất thì hình thức và mức xử phạt như sau:

Phạt tiền 2- 5 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại dưới 0,05ha; phạt tiền 5- 10 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 0,05ha đến dưới 0,1ha; phạt tiền 10- 30 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại 0,1ha đến dưới 0,5ha; phạt tiền 30- 60 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 0,5ha đến dưới 1ha; phạt tiền 60- 150 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 1ha trở lên.

Trường hợp gây ô nhiễm thì hình thức và mức xử phạt thực hiện theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đây là mức phạt cho cá nhân có hành vi hủy hoại đất, nếu tổ chức vi phạm cùng hành vi này sẽ bị xử phạt với mức phạt nhân đôi.

Mặt khác, cá nhân, tổ chức vi phạm còn buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm không chấp hành thì bị thu hồi đất.

PHÒNG BẠN ĐỌC