Việc thanh toán tiền lương, trợ cấp thất nghiệp, BHXH khi doanh nghiệp tuyên bố phá sản

Cập nhật, 05:23, Thứ Ba, 03/12/2019 (GMT+7)

Xin hỏi, khi doanh nghiệp tuyên bố phá sản, việc thanh toán tiền lương, trợ cấp thất nghiệp, BHXH với người lao động được pháp luật quy định như thế nào?

Lê Trung Tính (Trà Ôn)

Trả lời: Điều 54 Luật Phá sản 2014 quy định, trường hợp có tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:

Chi phí phá sản; khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, BHXH, BHYT đối với người lao động; quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết; khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã; nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ.

Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định nói trên thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

PHÒNG BẠN ĐỌC