Từ 1/8, mất thẻ BHYT vẫn được thanh toán tiền khám, chữa bệnh

Cập nhật, 06:14, Thứ Sáu, 02/08/2019 (GMT+7)

Trường hợp người mất thẻ BHYT có được thanh toán tiền khám, chữa bệnh không?

Nguyễn Văn Quý (Mang Thít)

Trả lời: Theo Công văn số 141/BHXH-CSYT và Điều 4 Thông tư số 09/2019/TT-BYT, thì từ 1/8/2019 có nhiều trường hợp người tham gia BHYT được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh. Cụ thể:

Khám, chữa bệnh tại cơ sở không ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT: Cấp cứu; khám, chữa bệnh ngoại trú, nội trú tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh và tương đương; khám, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trung ương và tương đương;

Khám, chữa bệnh tại nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT không đúng quy định (không xuất trình được thẻ BHYT có ảnh hoặc thẻ BHYT chưa có ảnh nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nhân thân);

Chi phí cùng chi trả trong năm khi khám, chữa bệnh đúng tuyến của người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên lớn hơn 6 tháng lương cơ sở nhưng chưa được hưởng quyền lợi ngay tại cơ sở khám, chữa bệnh;

Dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác về thông tin;

Không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do cấp cứu, mất ý thức, tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.

Như vậy, từ 1/8/2019, người mất thẻ BHYT vẫn được thanh toán trực tiếp tiền khám, chữa bệnh như những trường hợp khác.

PHÒNG BẠN ĐỌC