Cấp giấy tờ mới cho người được thi hành án

Cập nhật, 05:30, Thứ Sáu, 06/07/2018 (GMT+7)

Trường hợp người phải thi hành án (THA) không giao giấy tờ cho người được THA theo quyết định của bản án thì người được THA có được cấp mới giấy tờ đó?

Phan Thanh Hoa (TX Bình Minh)

Trả lời: Điều 116 Luật THA dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định trường hợp người phải THA không giao, trả giấy tờ cho người được THA theo nội dung bản án, quyết định thì chấp hành viên cưỡng chế buộc người phải THA giao, trả giấy tờ đó.

Trường hợp xác định người thứ ba đang giữ giấy tờ phải giao, trả thì chấp hành viên yêu cầu người đó giao, trả giấy tờ đang giữ. Nếu người thứ ba không tự nguyện giao, trả thì chấp hành viên cưỡng chế buộc người đó giao, trả giấy tờ để THA.

Trường hợp giấy tờ không thể thu hồi được nhưng có thể cấp lại thì chấp hành viên yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ra quyết định hủy giấy tờ đó và cấp giấy tờ mới cho người được THA, người trúng đấu giá tài sản THA.

Trường hợp không thu hồi được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và giấy tờ về tài sản khác thì thực hiện theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 106 của luật này.

Căn cứ quy định trên, trường hợp giấy tờ không thể thu hồi được nhưng có thể cấp lại thì chấp hành viên yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ra quyết định hủy giấy tờ đó và cấp giấy tờ mới cho người được THA.

PHÒNG BẠN ĐỌC