Cách tính và chi trả tiền trợ cấp thôi việc cho người lao động

Cập nhật, 08:54, Thứ Năm, 08/02/2018 (GMT+7)

Tôi vừa được công ty cho thôi việc nên tôi muốn biết cách tính và chi trả tiền trợ cấp thôi việc theo quy định như thế nào?

Nguyễn Hoàng Anh

(Tam Bình)

Trả lời:

Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật Lao động 2012 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật BHXH và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 6 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

PHÒNG BẠN ĐỌC