Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ

Cập nhật, 05:55, Thứ Ba, 06/02/2018 (GMT+7)

Theo quy định hiện hành thì ai sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội?

Phan Ngọc Hằng (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Điều 51 Luật Nhà ở 2014 quy định điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 50 của luật này thì phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập theo quy định sau:

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực;

Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh- thành trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ 1 năm trở lên tại tỉnh- thành này, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 49 của luật này;

Đối với các đối tượng quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của luật này thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 8, 9 và 10 Điều 49 của luật này thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm này.

Đối với trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 50 của luật này thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu về nhà ở tương ứng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 50 của luật này thì phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, cư trú theo quy định sau: Có đất ở nhưng chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát; có đăng ký thường trú tại địa phương nơi có đất ở, nhà ở cần phải xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa.

PHÒNG BẠN ĐỌC