Tội vi phạm quy định về sử dụng người lao động dưới 16 tuổi

Cập nhật, 05:55, Thứ Ba, 06/02/2018 (GMT+7)

Người sử dụng lao động thuê người lao động dưới 16 tuổi phải tuân thủ điều kiện như thế nào? Nếu sử dụng không đúng theo quy định thì bị xử lý như thế nào?

Trần Thị Phụng (Mang Thít)

Trả lời: Điều 296 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự quy định người nào sử dụng lao động dưới 16 tuổi làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với chất độc hại theo danh mục mà Nhà nước quy định thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 30- 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31- 60%; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31- 60%.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3- 7 năm: Phạm tội 2 lần trở lên; làm chết người; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61- 121%.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5- 12 năm: Làm chết 2 người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10- 50 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1- 5 năm.

PHÒNG BẠN ĐỌC