Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu có thể kéo dài?

Cập nhật, 06:05, Thứ Tư, 07/02/2018 (GMT+7)

Tôi có gửi đơn yêu cầu tòa án giải quyết việc đánh người gây thương tích, tòa án yêu cầu giám định tỷ lệ thương tật, thời gian theo quy định của tòa án phải nộp kết quả trưng cầu giám định nhưng tới thời gian đó chưa có kết quả. Vậy, trường hợp này có được tòa án cho phép kéo dài thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu không?

Dương Thị Loan (Tam Bình)

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 366 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì thời gian chuẩn bị xét đơn yêu cầu là 1 tháng, kể từ ngày tòa án thụ lý đơn yêu cầu, trừ trường hợp bộ luật này có quy định khác.

Trong thời gian chuẩn bị xét đơn yêu cầu, tòa án tiến hành công việc sau: Trường hợp xét thấy tài liệu, chứng cứ chưa đủ căn cứ để tòa án yêu cầu đương sự bổ sung tài liệu, chứng cứ trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của tòa án;

Trường hợp đương sự có yêu cầu hoặc khi xét thấy cần thiết thì thẩm phán ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ, triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, định giá tài sản.

Nếu hết thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu quy định tại khoản 1 điều này mà chưa có kết quả giám định, định giá tài sản thì thời gian chuẩn bị xét đơn yêu cầu được kéo dài nhưng không quá 1 tháng; quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu và trả lại đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ kèm theo nếu người yêu cầu rút đơn yêu cầu; quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự.

PHÒNG BẠN ĐỌC