Điều kiện để được nghỉ hưu trước tuổi

Cập nhật, 05:39, Thứ Sáu, 08/09/2017 (GMT+7)

Người lao động có tham gia BHXH, muốn nghỉ hưu trước tuổi thì phải có những điều kiện gì?

Nguyễn Ngọc Dung (TX Bình Minh)

Theo điểm b, khoản 1 Điều 54 của Luật BHXH năm 2014 về điều kiện hưởng lương hưu, đối với người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên; nam từ đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến 55 tuổi và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Căn cứ quy định trên, nam từ đủ 55 tuổi đến 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến 55 tuổi, có trên 20 năm đóng BHXH trở lên và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng, nhọc, độc hại, nguy hiểm đủ điều kiện hưởng lương hưu.

PHÒNG BẠN ĐỌC