Sửa chữa vật trong thời gian bảo hành

Cập nhật, 05:31, Thứ Tư, 06/09/2017 (GMT+7)

Mua một món đồ, đang trong thời gian bảo hành nhưng bị hư hỏng thì được sửa chữa như thế nào? Tiền vận chuyển hàng đến nơi sửa chữa, ai chịu?

Lê Thị Trinh (Trà Ôn)

Trả lời: Điều 448 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định bên bán phải sửa chữa vật và bảo đảm vật có đủ các tiêu chuẩn chất lượng hoặc có đủ các đặc tính đã cam kết.

Bên bán chịu chi phí về sửa chữa và vận chuyển vật đến nơi sửa chữa và từ nơi sửa đến nơi cư trú hoặc trụ sở của bên mua.

Bên mua có quyền yêu cầu bên bán hoàn thành việc sửa chữa trong thời hạn do các bên thỏa thuận hoặc trong một thời gian hợp lý. Nếu bên bán không thể sửa chữa trong thời hạn đó thì bên mua có quyền yêu cầu giảm giá, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác hoặc trả lại vật và lấy lại.

Như vậy, theo quy định trên thì bên bán chịu chi phí vận chuyển vật đến nơi sửa chữa.

PHÒNG BẠN ĐỌC