Có thể phục hồi điều tra sau khi có quyết định đình chỉ điều tra vụ án

Cập nhật, 05:08, Thứ Năm, 07/09/2017 (GMT+7)

Trường hợp một vụ án hình sự đã có quyết định đình chỉ điều tra thì sau đó có phục hồi điều tra lại không?

Đỗ Văn Quân (Vũng Liêm)

Trả lời: Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra khi thuộc một trong các trường hợp:

Có một trong các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 155 và Điều 157 của bộ luật này hoặc có căn cứ quy định tại Điều 16 hoặc Điều 29 hoặc khoản 2 Điều 91 của Bộ luật Hình sự; đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm.

Quyết định đình chỉ điều tra ghi rõ thời gian, địa điểm ra quyết định, lý do và căn cứ đình chỉ điều tra, việc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, trả lại tài liệu, đồ vật đã tạm giữ (nếu có), việc xử lý vật chứng và những vấn đề khác có liên quan.

Trong trường hợp vụ án có nhiều bị can mà căn cứ đình chỉ để điều tra không liên quan đến tất cả bị can thì có thể đình chỉ điều tra đối với từng bị can.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định đình chỉ điều tra kèm theo hồ sơ vụ án của cơ quan điều tra, nếu thấy quyết định đình chỉ điều tra có căn cứ thì viện kiểm sát phải trả lại hồ sơ vụ án cho cơ quan điều tra để giải quyết theo thẩm quyền;

nếu thấy quyết định đình chỉ điều tra không có căn cứ thì hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra và yêu cầu cơ quan điều tra phục hồi điều tra; nếu thấy đủ căn cứ để truy tố thì hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra và ra quyết định truy tố theo thời hạn, trình tự, thủ tục quy định tại bộ luật này.

Căn cứ quy định trên, trường hợp vụ án đình chỉ điều tra nếu thấy quyết định không có căn cứ thì hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra và yêu cầu cơ quan điều tra phục hồi điều tra.

PHÒNG BẠN ĐỌC