Thẩm quyền công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Cập nhật, 11:25, Thứ Ba, 05/09/2017 (GMT+7)

Tôi định chuyển nhượng một mảnh đất, vì vậy tôi muốn biết về hình thức của hợp đồng chuyển nhượng và thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ)?

Lê Văn Hòa

(Trà Ôn)

Trả lời:

Theo Điều 502 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì hợp đồng về QSDĐ phải được lập thành văn bản theo hình thức phù hợp với quy định của bộ luật này, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc thực hiện hợp đồng về QSDĐ phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Về thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ.

Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 quy định về quyền chuyển đổi, chuyển nhượng... QSDĐ hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng QSDĐ, QSDĐ và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực... Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại UBND cấp xã.

PHÒNG BẠN ĐỌC