Điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Cập nhật, 05:07, Thứ Năm, 31/08/2017 (GMT+7)

Theo quy định thì người chưa có nhà ở sẽ được hỗ trợ về nhà ở xã hội. Vậy phải có điều kiện gì để được hưởng chính sách này?

Lê Hữu Quốc (TX Bình Minh)

Trả lời: Điều 51 Luật Nhà ở quy định về điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội như sau:

Đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 50 của luật này thì phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập theo quy định sau:

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực;

Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh- thành này, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 49 của luật này.

Đối với đối tượng quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của luật này thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với đối tượng quy tại các khoản 1, 8, 9 và 10 Điều 49 của luật này thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm này.

Đối với trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 50 của luật này thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại quyết định phê duyệt chương trình, mục tiêu về nhà ở tương ứng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 50 luật này thì phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, cư trú theo quy định sau:

Có đất ở nhưng chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng nhà bị hư hỏng, dột nát; có đăng ký thường trú tại địa phương nơi có đất ở, nhà ở cần xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa.

PHÒNG BẠN ĐỌC