Phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ

Cập nhật, 05:32, Thứ Tư, 06/09/2017 (GMT+7)

Trường hợp người được thi hành án (THA) biết người phải THA có tài khoản hay tài sản ở ngân hàng thì phải làm thế nào để giữ lại để đảm bảo việc THA?

Nguyễn Phương Lan (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Điều 67 Luật THA dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định việc phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ như sau:

Việc phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ được thực hiện trong trường hợp người phải THA có tài khoản, tài sản gửi giữ.

Quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ phải xác định rõ số tiền, tài sản bị phong tỏa. Chấp hành viên phải giao quyết định phong tỏa cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý tài khoản, tài sản của người phải THA.

Trường hợp cần phong tỏa ngay tài khoản, tài sản của người phải THA ở nơi gửi giữ mà chưa ban hành quyết định phong tỏa thì chấp hành viên lập biên bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý tài khoản, tài sản của người phải THA phong tỏa tài khoản, tài sản đó. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản, chấp hành viên phải ra quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý tài khoản, tài sản phải thực hiện ngay yêu cầu của chấp hành viên về phong tỏa tài khoản, tài sản. Biên bản, quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản trong trường hợp này phải được gửi ngay cho viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ, chấp hành viên phải áp dụng biện pháp cưỡng chế hoặc ra quyết định chấm dứt việc phong tỏa theo quy định của luật này.

PHÒNG BẠN ĐỌC