Nâng cao hiệu quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Cập nhật, 14:24, Thứ Tư, 03/04/2019 (GMT+7)

Sở GD- ĐT vừa có kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019. Theo kế hoạch, mục tiêu chung là nâng cao mặt bằng dân trí; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng đạt chuẩn kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập THCS và xóa mù chữ.

Đồng thời, tăng lượng đơn vị đạt chuẩn mức độ 2, mức độ 3 về phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ…

Ở cấp tỉnh, mục tiêu cụ thể là tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ mức độ 2; phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2.

Đối với huyện, thị xã, thành phố duy trì 8/8 huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; phấn đấu 1 huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đạt chuẩn mức độ 3; có 8/8 đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2; duy trì 8/8 đơn vị đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2…

KHÁNH DUY