Học sinh dân tộc Khmer được nghỉ Tết Chôl Chnăm Thmây 3 ngày

Cập nhật, 13:30, Thứ Hai, 02/04/2018 (GMT+7)

Dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 2018, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên người dân tộc Khmer được nghỉ 3 ngày, từ 14- 16/4.

Bên cạnh đó, Sở GD- ĐT yêu cầu các phòng GD- ĐT, các trường THCS- THPT, THPT, các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt là tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu lao động sản xuất, học tập, thực hành tiết kiệm; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Sở GD- ĐT cũng yêu cầu vận động hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên người dân tộc Khmer nghèo được vui đón Tết Chôl Chnăm Thmây 2018.

NGUYỄN DUY